1.

بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-140
فاطمه افشاری؛ حمید اسدی

2.

مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-27
فائزه عظیم زاده اردبیلی

3.

مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 28-42
دکتر مریم ابن تراب

4.

مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-52
محمد صادقی

5.

معناشناسی معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 70-85
طیبه اکبری راد؛ فهیمه ملک زاده

6.

نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 128-147
عذرا خلیلی

7.

نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-108
مریم ابن تراب


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.