1.

بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-30
مرضیه آب یاری؛ علی اکبر نصیری

2.

تأثیر دعا بر جهان قانونمند از دیدگاه استاد مطهری و النور استامپ

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-68
ام هانی جراحی؛ عبدالرسول کشفی

3.

عدالت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25
ناصر جمالزاده

4.

مفهوم عدالت در اسلام و غرب

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386
احمد جالینوسی؛ سارا نجف پور

5.

مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24
حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن

6.

نظام گزاره های ارزشی در تفکّر توحیدی در اندیشة شهید مطهری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-74
علی اصغر خندان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.