1.

اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 309-336
مهدی بادپا

2.

ارائه الگو پیشنهادی تأمین مالی دولت اسلامی و بررسی ظرفیت اجرایی آن در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1400
محمدمهدی عسکری؛ احمد محمدی‌پور

3.

برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-106
محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان

4.

پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26
محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی

5.

تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 361-406
عبدالمحمد کاشیان؛ احمد شعبانی؛ محمد مهدی عسکری

6.

تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-153
محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره

7.

حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-96
قدرت الله نیازی؛ علی زبرجدی مشفق

8.

زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-60
احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان

9.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 141-170
علی فرهادیان آرانی؛ بلال وثوق

10.

طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74
احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان

11.

مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-218
علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی

12.

مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112
هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحدContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.