1.

شناسنامه فارسی و انگلیسی


2.

لیست داوران سال هفدهم شماره دوم (پیاپی ۳۴)، پاییز و زمستان ۱۴۰۰


3.

تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

صفحه 321-356
جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی

4.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم‌سالاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

صفحه 357-382
محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا جعفری؛ نسیم کردعلیوند

5.

منابع قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عراقِ پساداعش و تهدیدهای پیش‌ رو

صفحه 383-406
رضا سیمبر؛ سامان فاضلی؛ دانیال رضاپور

6.

تحلیل تأثیر ساختار طایفه‌ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 407-432
طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور

7.

تحلیل تطبیقی ـ تاریخی چگونگی مواجهه ایرانیان با فناوری‌های نوظهور در تاریخ معاصر و تأثیر آن بر نظام خط‌مشی‌گذاری کشور (موردهای مطالعه: قاجاریه و پهلوی)

صفحه 433-464
محمدرضا عطاردی؛ حسین زیبنده

8.

تبیین عوامل پیدایشی سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

صفحه 465-490
محمدرضا فاضلی؛ محسن عامری شهرابی

9.

نظریه‌ای برای فهم چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر روش فراترکیب

صفحه 491-518
یحیی فوزی؛ محمد محمودی کیا؛ فرحناز نعیمی

10.

ارزیابی سیاسی ـ حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 519-546
حجت الله قائدی؛ سهراب صلاحی؛ خیراله پروین

11.

آثار رسانه‌های غیررسمی بر خرد جمعی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایران)

صفحه 547-568
اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی؛ علی گرانمایه پور

12.

دیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 569-596
داود کریمی پور

13.

مؤلفه‌های برابری سیاسی در تحقق عدالت از منظر تساوی‌گرایان

صفحه 597-624
حسن مجیدی؛ مهدی امیدی

14.

طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

صفحه 625-658
رسول یوسفی رامندی؛ سروش سیاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.