1.

وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس

صفحه 5-21
مهدی عظیمی

2.

بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 25-44
حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی

3.

برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

صفحه 45-66
عبدالله میراحمدی

4.

پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

صفحه 63-82
حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی

5.

دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)

صفحه 83-100
زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ محمد توپچی

6.

مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

صفحه 109-123
سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی

7.

بررسی اشکالات ابن سینا بر بی کران گروی درباره ساختار توجیه

صفحه 111-122
مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی

8.

تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا

صفحه 137-156
مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان

9.

رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

صفحه 157-178
موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی

10.

تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 179-198
جعفر شانظری؛ جواد عظیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.