1.

آثار عقد فضولی در مصاهرت

دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-5
هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد

2.

احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن‌قدامه

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-265
بنت الهدی طبسی؛ فاطمه رجایی؛ ناصر سلمانی ایزدی

3.

بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه

دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-150
ابراهیم عزیزی؛ فرهاد عباسی

4.

جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-194
نسرین کریمی

5.

مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27
مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی

6.

واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-114
محمد روشن؛ اسماعیل محمدپور

7.

واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399، صفحه 260-237
علی جعفری؛ فاطمه شعبانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.