1.

تأثیر‏پذیری غزالی از ابن‏ سینا در دو موضوع نفس و معاد

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-90
رضا اکبری؛ عبدالرسول کشفی؛ نسرین سراجی پور

2.

تربیت عرفانی بر اساس حکمت سینوی (مفهوم، مبانی، اصول، روش‌ها)

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-107
سعید بهشتی؛ مسلم ناظرحسین آبادی

3.

تمایز فلسفه ابن‌سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن‌رشد

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26
سید محمد علی دیباجی

4.

جایگاه علیت سینوی: بررسی تاریخی

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-76
مریم سالم

5.

چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-16
محمد سعیدی مهر

6.

خوانشی نو از جایگاه بحث از زمان در نمط پنجم کتاب الاشارات و التنبیهات ابن سینا

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-45
سید احمد حسینی

7.

نسبت دو معنای ماهیت ("ما به الشیء هو هو" و "ما یقال فی جواب ما هو") در فلسفه ابن ‏سینا

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-53
فاطمه شهیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.