1.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-104
قاسم خادم رضوی؛ الیاس نوعی

2.

حکومت و رعایت؛ درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-67
محمدحسین جمشیدی

3.

رسانه‌های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-34
ناصر باهنر؛ محمد رضا روحانی

4.

مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-77
علی غلامی

5.

مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست با تأکید بر اندیشه‏ های آیت الله خامنه‏ ای

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-124
مهدی عرفانیان

6.

مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-132
سعید بیگدلی؛ ابراهیم صادقیان

7.

مفهوم بیمه کافی در حقوق حمل و نقل هوایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-147
مسعود امانی؛ محسن عابدینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.