1.

زبان تمثّلی وحی از نگاه غزالی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-91
سعیده سعیدی؛ موسی ملایری

2.

ماهیت وحی در اندیشه ابن سینا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 151-162
منصور ایمان پور

3.

مطالعة انتقادی دیدگاه نصر حامد ابو زید در باب ماهیت وحی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-124
میثم توکلی بینا

4.

معناشناسی روح در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-191
محمد تقی شاکر؛ محمد تقی سبحانی

5.

نظریه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسران شیعه و سنی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-211
سعید فقیه ایمانی؛ عباس همامی

6.

وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-18
عبدالله نصری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.