1.

پی گیری اثرپذیری ساحت عقیدتی از ساحت های غیر عقیدتی با نظر به شاخص های فکری غزالی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-64
زهرا(میترا) پور سینا

2.

جایگاه معرفت‌شناختی انبیاء در سیر معرفتی انسان ها از دید غزالی: نقش تعلیمی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46
میترا (زهرا) پور سینا

3.

زبان تمثّلی وحی از نگاه غزالی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-91
سعیده سعیدی؛ موسی ملایری

4.

قلمرو دین در آرای غزالی و ابن‌سینا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 95-109
محمد صادق زاهدی

5.

میزان اثرپذیری غزالی از ابن‌سینا در مسئلة آفرینش با توجه به کتاب آفرینش و نظام کیهانی: غزالی و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 117-136
شکوفه منشی؛ میترا پورسینا؛ مینو حجت

6.

معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-30
خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده

7.

مواضع ناسازگاری مباحث علوم طبیعی و آموزه های دینی از دیدگاه غزالی: سببیت و نفس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 129-150
علیرضا اژدر

8.

نقش تربیتی انبیا (ع) در سیر معرفتی انسان‌ها از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-45
میترا (زهرا) پورسینا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.