نویسنده = حسن دانایی‌فرد
تعداد مقالات: 12

1

استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 69-97
حسن دانایی‌فرد؛ سیدمجتبی امامی

2

به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-31
حسن دانایی‌فرد

3

تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-24
حسن دانایی‌فرد

4

تبیین بایسته‌های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیرة علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-58
حسن دانایی‌فرد؛ حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر

5

تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-108
حسن دانایی فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی

6

طراحی سنجة اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-99
حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ نورا سالاریه

7

فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 153-176
حسن دانایی‌فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ لیلا سادات خداشناس

8

فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-44
علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سیدمجتبی امامی

9

فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-120
حسن دانایی‌فرد؛ محمد مهدی حیدری؛ عادل آذر؛ رحمت‌الله قلی‌پور

10

کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-130
مصطفی هادوی‌نژاد؛ حسن دانایی‌فرد؛ عادل آذر؛ احمدعلی خائف الهی

11

نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 123-149
نونا مؤمنی؛ احمدعلی خائف الهی؛ رضا اکبریان؛ حسن دانایی‌فرد

12

واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-86
حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا صادقی؛ معصومه مصطفی‌زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.