1.

ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 421-446
حبیب الله رحیمی؛ نسرین خدارحمی

2.

بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-24
محسن اسماعیلی؛ علی امرایی

3.

بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-33
محسن اسماعیلی؛ هادی دهنوی؛ مهدی حبیبیان

4.

تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50
سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر

5.

تجزیه‌ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 21، شماره 51، بهار و تابستان 1399
علیرضا یزدانیان

6.

تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-160
سعید بیگدلی

7.

جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 243-271

8.

جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-90
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد

9.

رویکردی نوین به مبحث مالیت: مالیت استقبالی در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-50
سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمد خردمندراد

10.

سیاست‌گذاری‌های سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-114
حمید بهرامی احمدی

11.

مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-152
احمد فرهانی؛ محمدمهدی خاکی

12.

مسؤولیت مدنی دولت

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-105
ولی رستمی؛ علی بهادری جهرمی

13.

مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 319-342
محمد جواد ارسطا؛ مهدی ممی زاده

14.

مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-68
سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ پوریا شیرخانی؛ محمد موحدی فرد

15.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 185-206
علی عباس حیاتی

16.

مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 279-300
عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.