دوره و شماره: دوره 16، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 91-113، صفحه 1-184  XML

1

مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 5-21
ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی

2

بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 26-46
رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی

3

مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 47-68
سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ پوریا شیرخانی؛ محمد موحدی فرد

4

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 69-89
سید مصطفی سعادت ‌مصطفوی

5

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 91-113
علیرضا عالی‌پناه؛ علیرضا نورآبادی؛ سبحان عباس‌پور

6

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 115-137
مجتبی جاویدی

7

مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 139-161
حسن اسکندریان؛ حمیدرضا سلیمانپور لیچایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.