1.

مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت- نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی

صفحه 18-55
علی رضائیان؛ علی عبدالهی نیسیانی

2.

تبیین سازمان مبتنی بر انسان (بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی)

صفحه 55-122
علی نقی امیری؛ کمیل رودی؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورعزت

3.

روش‌شناسی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و همکارانه برای حل مسائل انسانی-اجتماعی با بهره‌گیری از معارف اسلامی

صفحه 123-154
مهدی احمدیان؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی اصغر پورعزت

4.

تبیین تغییر خط‌مشی‌آموزشی با بهره‌گیری از نظریه جریانات چندگانه؛ مطالعه موردی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

صفحه 155-182
حسین سرآبادانی تفرشی؛ سید علیرضا سجادیه

5.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ارتقای توان دانشگاه ها در توسعه دیپلماسی علم و فناوری ج.ا.ایران: رویکردی استراتژیک

صفحه 183-210
محمد سعید تسلیمی؛ خلیل نوروزی؛ محمد مهدی مدحت

6.

تبیین اولویت‌های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد

صفحه 211-230
رقیه ابدالی؛ احمد علی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ پرویز احمدی

7.

شناسایی الگوهای ذهنی دربارة خروج از خط رهبری سازمانی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

صفحه 231-258
مصطفی هادوی‌نژاد؛ فرهاد شکوهی

8.

عوامل تخریب‌کنندة دوستی در محل کار با رویکرد مردم‌نگاری

صفحه 259-284
نبی اله کهن؛ علی صفری؛ هادی تیموری

9.

شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان)

صفحه 285-308
سیدسعید میرواحدی؛ محمد تقی طغرایی؛ نعیمه نوری

10.

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی با رویکرد ارزش‌های اسلامی بر وفاداری و خرید مجدد مشتریان بانک ملت

صفحه 309-324
عظیم حمزئیان؛ مهری شهریاری

11.

شناسایی و اولویت‌بندی زیرآمیخته‌های بازاریابی با رویکرد بازاریابی اسلامی در ورود به بازارهای بین‌المللی (مطالعه موردی :کارخانجات گچ استان سمنان)

صفحه 325-345
هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه

12.

نقش تعدیل‌گری پویایی بازار بررابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار

صفحه 346-370
مریم نکوئی زاده؛ عماد گل محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.