1.

ابعاد مسئله کمال نفس ناطقه در فلسفه ابن سینا و تحلیل انتقادی آن

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 72-49
رضا اکبریان؛ علی مخبر

2.

اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-184
عبدالله نصری

3.

ارزیابی نظریۀ شوپنهاور دربارۀ معنای زندگی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126
یداله رستمی

4.

بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70
محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری

5.

بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 26-46
رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی

6.

پاره ای از نوآوری های حکیم رفیعی قزوینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 119-128
سید محمد حکاک

7.

تحلیلی از هم‌سویی خط فکری سید مرتضی با معتزلیان بصری در تبیین ماهیت اراده خداوند

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-62
اکبر اقوام کرباسی

8.

دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 241-262
عبدالله نصری

9.

واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 257-278
ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.