1.

مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

صفحه 5-19
سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی

2.

بررسی اشکالات ابن سینا بر بی کران گروی درباره ساختار توجیه

صفحه 21-32
مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی

3.

علم به خود و نتایج آن دربارة علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا

صفحه 33-52
حسنی همایون؛ رضا اکبریان

4.

استعارة مفهومی و مسئلة زیادت وجود بر ماهیت در فلسفة اسلامی

صفحه 53-69
سیدعلی مومنی؛ منصور ایمانپور؛ رضا اکبری

5.

دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)

صفحه 71-88
زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ محمد توپچی

6.

برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

صفحه 89-110
عبدالله میراحمدی

7.

رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

صفحه 111-132
موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی

8.

بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 133-152
حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی

9.

پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

صفحه 153-172
حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی

10.

تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا

صفحه 173-190
مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان

11.

تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 191-209
جعفر شانظری؛ جواد عظیمی

12.

عینیت و ترادف معنایی به مثابه نظریه ابتکاری ابن‌سینا در محذور امتناع انتزاع کثیر از واحد در تعلیقات

صفحه 211-222
حسن رهبر؛ مرتضی عرفانی؛ لیلا نیکویی نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.