1.

ارزیابی ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک در حکمت سینوی با نگاهی به تلقی هایدگر و ماریون از انتوتئولوژی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-64
عبدالله صلواتی

2.

استکمال نفس پس از مرگ از منظر ابن‌سینا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-107
فاطمه رازی زاده

3.

اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-5
رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی

4.

اعتبارات ماهیت و تحلیل چگونگی جریان آنها در «وجود» از دیدگاه ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-28
علی ارشدریاحی؛ جواد عظیمی دستگردی

5.

بازگشت خطای مادی به خطای صوری؛ خواجه نصیر و قطب‌ رازی در شرح کلام ابن‌سینا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-109
حسین اسعدی؛ علی حقی

6.

بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70
محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری

7.

بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 109-128
سید علی علم الهدی

8.

بررسی تعداد عناصر بسیط در حکمت مشاء و حکمت اشراقی سهروردی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-91
سعید انواری؛ امیرحسین شهگلی

9.

بررسی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورت‌های علمی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا با تأملی در قاعدۀ وحدت جهت فعل و قبول در بسائط

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 249-268
سیدمحمد انتظام

10.

برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-110
عبدالله میراحمدی

11.

پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 153-172
حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی

12.

تأمّلات تاریخی و متن‌شناختی در رساله نیروزیّة

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-116
لیلا کیان خواه؛ سیدحسین موسویان

13.

تأمّلی فیزیکالیستی بر برخی از مهم‌ترین ادلّۀ تجرّد نفس نزد ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-141
مهدی همازاده ابیانه

14.

تبیین مفهوم زیبایی در اندیشه ابن‌سینا با تکیه بر لذت‌شناسی

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-46
مهدی بهرامی

15.

تحلیل و نقد روایت آکوئیناس ازمدل خلقت سینوی

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-146
علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم

16.

ترابط انشراح صدر، عرفان و هنر در اندیشه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 171-192
نفیسه مصطفوی

17.

تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-209
جعفر شانظری؛ جواد عظیمی

18.

تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-129
عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری

19.

جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-154
محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر

20.

دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-88
زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ محمد توپچی

21.

رسالة فی العشق: ارزیابی تصحیح‌ها و پژوهش‌های آن بر اساس نسخه‌های جدید

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-75
سینا مشایخی؛ محمدجواد اسماعیلی

22.

رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-132
موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی

23.

صور تعالی خدا در فلسفه سینوی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-23
شهناز شایان فر

24.

علم به خود و نتایج آن دربارة علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-52
حسنی همایون؛ رضا اکبریان

25.

عینیت و ترادف معنایی به مثابه نظریه ابتکاری ابن‌سینا در محذور امتناع انتزاع کثیر از واحد در تعلیقات

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 211-222
حسن رهبر؛ مرتضی عرفانی؛ لیلا نیکویی نژاد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.